Näe & koe

Kaldoaivi

Suomen suurin erämaa-alue

Kaldoaivin erämaa-alue

Kaldoaivi on Suomen laajin erämaa-alue ja jopa noin 57% koko Utsjoen kunnan pinta-alasta, jatkuen myös Inarin kunnan puolelle. Tiettömän tunturierämaan maisemat ja maasto vaihtelevat jyrkistä ja syvistä jokilaaksoista loiviin tuntureihin. Alueella on erittäin runsaasti järviä, lampia, jokia ja puroja sekä palsasoita. Mäntymetsän raja kulkee alueen eteläreunassa. Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualue liittyy erämaa-alueeseen lounaassa. Yhtenäinen erämaa ei rajoitu vain Suomen puoleiseen alueeseen vaan tietön alue jatkuu vielä Norjankin puolella.

Upean luonnon lisäksi Kaldoaivi on tärkeää aluetta perinteisille elinkeinoille, kuten poronhoidolle. Alueella toimii Kaldoaivin paliskunta: Kaldoaivin erämaan alueella elää noin 5 000 poroa. Vastuullinen retkeilijä huomioikin alueella liikkuessaan niin herkän tunturiluonnon, oman turvallisuutensa kuin paikalliset ihmiset ja porotkin

Alueelta löytyy valtava joukko mielenkiintoisia retkikohteita. Kaldoaivin erämaa soveltuu niin päiväretkiin kuin monen päivän tai viikon vaelluksiin. Alue on myös kokeneelle vaeltajalle antoisa retkikohde. Alue on tietön, mutta sinne ulottuu useita paikallisten asukkaiden aktiivisesti käyttämiä kulku-uria. Erämaassa on merkittyjä vaellusreittejä, yksi melontareitti sekä muutama moottorikelkkaura. Suosituin vaellusreiteistä on Sevettijärvi-Pulmankijärvi -reitti, jonka varrella on Metsähallituksen ylläpitämiä autiotupia.