Tekemistä

Kalastus

Utsjoki tarjoaa normaalisti mitä parhaimmat puitteet kalastukselle, vuoden ympäri. Kesällä 2021 lohenkalastus on kuitenkin poikkeuksellisesti kielletty.

Kalastus

Legendaarinen Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus oli pitkään tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja on perinteisesti järjestetty ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä.

Vuosi 2021 on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä lohestus on kielletty sekä Tenossa että sen sivujoissa. Ajankohtaisiin säännöksiin voi tutustua täällä

Kalastus tunturialueilla

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä (pl. erityisalueet, joissa myös näihin tarvitsee luvan) varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Kalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574

Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksun voi ostaa netistä.

Pysäytä gyrodactylus salaris -lohiloinen

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila ovat erinomaisia. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia ja ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. 

Kalastusvälineiden desinfiointipalveluita on saatavilla Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemessä ja Nuorgamissa.

 

Anna palautetta