Tekemistä

Kalastus

Utsjoki tarjoaa mitä parhaimmat puitteet kalastukselle, vuoden ympäri.

Kalastus

Legendaarinen Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus oli pitkään tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja on perinteisesti järjestetty ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä.

Tenon kalastussääntö

Tenojoen kalastuskausi alkaa uuden kalastussopimuksen myötä  1.6. alkaen ja matkailukalastuskausi 10.6. alkaen. Matkailukalastuksen luvanmyyntiä varten on kehitetty sähköinen luvanmyyntijärjestelmä. Lupia voi ostaa sekä Suomesta että Norjasta kirjautumalla jommankumman maan sähköiseen lupakauppaan. Varsinainen lupa tulostetaan lupapisteissä paikan päällä Tenojoella näyttämällä verkko-ostoksen yhteydessä saatu lupakoodi. ELY-keskuksen sivuilta löydät asiasta tarkemmat ohjeet.

Lohensoutu

Perinteinen lohenkalastus, lohensoutu, on vaativa ja haastava kalastustapa. Helpoiten pääsee alkuun palkkaamalla paikallisen soutajan. Soutupalvelua tarjoavat useimmat lomakylät Tenon varrella. Heiltä saa täyden palvelun: kalastusvälineet, veneen ja soutajan asiantuntemuksen. Jos ensimmäisen reissun jälkeen haluaa jatkaa soutukalastusta omin kalastusvälinein, voi vuokrata veneen ja moottorin matkailu- ja ohjelmapalveluja tarjoavista yrityksistä.

Rannalta kalastus

Perhokalastajalla on käytössään sekä Suomen että Norjan puoleiset rannat. Inarijoki sopii erinomaisesti erähenkiseen perhokalastukseen. Uistimen käyttö heittokalastusalueilla on sallittu Ala- ja Yläkönkäällä sekä Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella. Alakönkään alapuolella Boratbokcássa on erityinen perhokalastusalue.

Pysäytä gyrodactylus salaris -lohiloinen

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila ovat erinomaisia. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia ja ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteessä varmistetaan myös Tenolla käytettävien kalastusvälineiden puhtaus.

Kalastusvälineiden desinfiointipalveluita on saatavilla kaikissa Tenojoen lupapisteissä.

Kalastus tunturialueilla

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä (pl. erityisalueet, joissa myös näihin tarvitsee luvan) varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Kalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574

Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksun voi ostaa netistä.

Anna palautetta