Tekemistä

Kalastus

Utsjoki tarjoaa kalastajalle muutakin kuin Tenon lohta

Kalastus

Legendaarinen Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus oli pitkään tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja on perinteisesti järjestetty ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä.

Tenon kalastussääntö

Tenojoen kalastuskausi alkaa uuden kalastussopimuksen myötä  1.6. alkaen ja matkailukalastuskausi 10.6. alkaen. Matkailukalastuksen luvanmyyntiä varten on kehitetty sähköinen luvanmyyntijärjestelmä. Lupia voi ostaa sekä Suomesta että Norjasta kirjautumalla jommankumman maan sähköiseen lupakauppaan. Varsinainen lupa tulostetaan lupapisteissä paikan päällä Tenojoella näyttämällä verkko-ostoksen yhteydessä saatu lupakoodi. ELY-keskuksen sivuilta löydät asiasta tarkempaa ohjeistusta.

Lohensoutu

Perinteinen lohenkalastus, lohensoutu, on vaativa ja haastava kalastustapa. Helpoiten pääsee alkuun palkkaamalla paikallisen soutajan. Soutupalvelua tarjoavat useimmat lomakylät Tenon varrella. Heiltä saa täyden palvelun: kalastusvälineet, veneen ja soutajan asiantuntemuksen. Jos ensimmäisen reissun jälkeen haluaa jatkaa soutukalastusta omin kalastusvälinein, voi vuokrata veneen ja moottorin matkailu- ja ohjelmapalveluja tarjoavista yrityksistä.

Rannalta kalastus

Perhokalastajalla on käytössään sekä Suomen että Norjan puoleiset rannat, jolloin kalastuksenhoitomaksut tulee suorittaa kumpaankin maahan. Inarijoki sopii erinomaisesti erähenkiseen perhokalastukseen. Uistimen käyttö heittokalastusalueilla on sallittu Ala- ja Yläkönkäällä sekä Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella. Alakönkään alapuolella Boratbokcássa on erityinen perhokalastusalue.

Pysäytä gyrodactylus salaris -lohiloinen

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila on erinomainen. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteessä varmistetaan myös Tenolla käytettävien kalastusvälineiden puhtaus.

Inarin kalasataman kalastusvälineiden desinfiointipiste on avoinna ajalla 18.6. – 3.8.2018 arkipäivisin klo 10 – 18. Iltaisin ja viikonloppuisin Inarissa desinfiointia suorittaa myös Neste-huoltamo.

Lisäksi desinfiointi palveluita on saatavilla kaikissa Tenojoen lupapisteissä (löytyvät myös Teno-info esitteestä) sekä Ivalon SEO-huoltamolla ja Näätämöjokivarressa Sevetin baarissa.

Tenojoen lupapisteet, joissa kaikissa desinfiointimahdollisuus:

Kalastajan Majatalo, Karigasniemi
Juha Lohi, Seitala
Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
Lomakylä Valle, Utsjoki
Uulan Säästö, Utsjoki
Tenon Lohituvat, Niemelä
Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
Vetsituvat, Vetsikko
Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
Tenon Lohiranta, Niittyranta
Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

Kalastus tunturialueilla

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Virkistyskalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574

Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Lupia myy Utsjoen luontotupa ja Luontokeskus, Siida, Inari. Virkistyskalastusluvat sekä valtion kalastuksenhoitomaksun voi ostaa Internetistä:
www.villipohjola.fi, www.mmm.fi, www.luontoon.fi.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei tarvitse lupaa. Onkiminen tarkoittaa kalastamista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti, kuten mato. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun määräyksen nojalla (mm. kalastuskuntien erityisvesissä). Viehekalastus. Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi viehekalastajan pitää hankkia Metsähallituksen vesille viehekalastuslupa tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa.

Lisätietoja: www.villipohjola.fi

 

Anna palautetta