Tekemistä

Moottorikelkkailu

Kelkalla vaikka Jäämerelle

Moottorikelkkailu Utsjoen kunnan alueella

Utsjoen alue tarjoaa upeita kohteita moottorikelkkailuun. Erityisen suosittuja ovat retket Norjan puolelle Jäämerelle. Otathan kuitenkin etukäteen selvää sekä reiteistä että tarvituista luvista. Utsjoen kunnan alueelta löytyy sekä kelkkojen vuokrausta että järjestettyjä kelkkasafareita.

Luvat ulkopaikkakuntalaisille

1. Uralupa:
Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla pitää olla uralupa. Uraluvan saa helposti kännykällä, netistä, puhelinpalvelusta tai toimipaikoista. Lupa on joko vuorokausilupa, viikkolupa tai kausilupa (1.10. – 30.9.). Kausilupa on perhekohtainen (perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset).

2. Maastoliikennelupa merkittyjen urien ulkopuolelle:
Maastoliikenneoikeuden omaava voi hakea Metsähallitukselta lupaa seurassaan liikkuvalle henkilölle. Lupa on maksullinen ja se on tarkoitettu lupaa hakevan henkilön sukulaisille, perhetutuille ja ystäville. Lupa myönnetään kertaluontoisena yhteen tapahtumaan. Kalastustarkoitukseen voidaan myöntää lupa enintään kolmelle Metsähallituksen määrittelemälle moottorikelkkaurien läheisyydessä sijaitseville pilkkijärville. Kiinteistön haltijalle Metsähallitus voi myöntää luvan myös muille enintään 5 km etäisyydellä sijaitseville pilkkijärville.

3. Safarilupa:
Ohjelmapalveluyrittäjät voivat hakea lupaa moottorikelkkasafarien järjestämiseen urien ulkopuolella. Näistä on aina neuvoteltava erikseen puistonjohtajan kanssa. Nämä yrittäjille hakemuksesta myönnettävät safariluvat on tarkoitettu vain lyhyiden kelkka-safarien järjestämiseen, eivätkä ne mahdollista pitkien moottorikelkkasafareiden järjestämistä, esim. Utsjoen ja Karigasniemen välillä. Mikäli moottorikelkkasafareiden järjestämiseen liittyvä reitti on pidempi (muutamia kymmeniä kilometrejä pitkä) ja kyseessä on toistuva käyttö, siitä on lisäksi neuvoteltava sen paliskunnan kanssa, jonka alueella reitti kulkee. Pääsääntöisesti pidemmät moottorikelkkasafarit ohjataan olemassa oleville reiteille ja urille.

Luvat kuntalaisille

Kuntalaiselle (kotikuntalaki 201/1994) myönnetään moottorikelkkailulupa Utsjoen kunnan alueelle. Lupa on ruokakuntakohtainen. Lupa oikeuttaa ajamaan Utsjoen kunnan alueella olevilla valtion mailla, lukuun ottamatta Kevon luonnonpuistoa. Lupa oikeuttaa ajamaan merkityillä moottorikelkkaurilla, sekä luonnonhyödyntämistehtäviin ja muuhun välttämättömään liikkumiseen urien ulkopuolella. 

Kevon luonnonpuistoon voidaan järjestyssäännön perusteella myöntää lupia luontaiselinkeinonharjoittajille ja kiinteistön omistajille, sekä kuntalaisille, joilla on tilaan perustuva kalastusoikeus tilan omiin, tai yhteisiin vesialueisiin (ei koske nautintoja).

Maastoliikennelupa haetaan Metsähallituksen palvelupisteistä (IvaloInari), lupa on oman kotikunnan alueelle maksuton.


Lisätietoja: 

https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne

https://www.retkikartta.fi/

https://www.infokartta.fi

Palveluksessasi

Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

0400-294669

Hotellit, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

0400-948210

Ohjelmapalvelut

Tietoa ei saatavilla

Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut

050-370 3093

Hotellit, Leirintäalueet, Lomamökit ja -kylät, Matkailu ja majoitus, Ohjelmapalvelut, Ravintolat ja kahvilat

040-4848171

Anna palautetta