Tekemistä

Kalastus

Kalastus

Utsjoen matkailu on alun perin perustunut kalastukselle: skotlantilaiset lordit löysivät Euroopan kuuluisimman lohijoen Tenon jo 1800-luvun alkupuoliskolla. Sittemmin Utsjoen matkailu rakentuikin pitkälti lohestuksen varaan aina 2020-luvulle saakka. Vuodesta 2021 lohestus on ollut Tenojoella kiellettyä heikon lohikannan vuoksi. Ajankohtaisiin säännöksiin voi tutustua täällä

Vaikka lohestus onkin Tenolla kielletty, Utsjoen alue tarjoaa upeat puitteet kalastukseen ympäri vuoden. Tunturierämaat tarjoavat niin unohtumattomia pilkkikokemuksia kuin vertaansa vailla olevia kalastushetkiä yöttömän yön auringossa. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää mm. taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä (pl. erityisalueet, joissa myös näihin tarvitsee luvan) varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu. Kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksun voi ostaa netistä.

Pysäytä gyrodactylus salaris -lohiloinen

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila ovat erinomaisia. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia ja ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. 

Kalastusvälineiden desinfiointipalveluita on saatavilla Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemessä ja Nuorgamissa.

Vastuullinen kalastus

Vastuullinen kalastaja ei pyydä yli sen mitä kalakanta kestää eikä yli sen mitä itse tarvitsee. Kalastusvälineet desinfioidaan vesistöstä toiseen siirryttäessä, jolloin kaloja tappavat loiset eivät leviä. Huomioi myös muut vedessä käytettävät välineet: sup-laudat, kajakit, kanootit ja niin edelleen.  Eli Tenojoella käytettävät muualta tuodut kalastusvälineet tulee desinfioida ja huolehtia, että muissa vesistöissä käytetyt veneet ja kajakit ja muut välineet ovat kuivia Tenojoelle lähdettäessä.

Väkäsettömät koukut helpottavat kalan irrottamista ja mahdollistavat paremmin kalan palauttamisen takaisin vesistöön. Useampikoukkuisten uistinten tapauksessa kalan vapautus ei enää irrotuksen jälkeen ole järkevää, koska irrottaminen useammasta syvälle juuttuneesta koukusta vahingoittaa kalaa liikaa.

Verkkokalastajan on hyvä miettiä käyttämiensä verkkojen silmäkokoa. Jos saaliiksi tulee vain sinttejä tai uhanalaisia kaloja, niin kannattaa silmäkokoa muuttaa. Verkkoja olisi hyvä käydä katsomassa sitä useammin mitä korkeammaksi veden lämpötilat nousevat. 

Yli 21 asteisessa vedessä ei tulisi kalastaa, sillä kalat eivät selviä ilma-altistuksesta. Lohikaloille jo minuutti poissa vedestä on tappava. Vapautettava kala on saatava mahdollisimman nopeasti takaisin veteen. Vastuullisella kalastuksella on myös kalakantojenhoidollinen näkökulma: kalakantojen elinvoimaisuus säilyy, kun kalastetaan vastuullisesti ja esimerkiksi lohenpoikasia syövien kalojen kalastamisella turvataan lohikannan hyvinvointia.

Useat Utsjoen alueen ravintolat tarjoavat paikallisia kaloja. Tämä riippuu kuitenkin aina saaliista, joten kalatarjonnasta kannattaa aina kysyä suoraan ravintolalta.