Tekemistä

Kalastus

Utsjoki tarjoaa normaalisti mitä parhaimmat puitteet kalastukselle, vuoden ympäri. Kesällä 2021 lohenkalastus on kuitenkin poikkeuksellisesti kielletty.

Kalastus

Legendaarinen Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus oli pitkään tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja on perinteisesti järjestetty ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä.

Vuosi 2021 on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä lohestus on kielletty sekä Tenossa että sen sivujoissa. Ajankohtaisiin säännöksiin voi tutustua täällä

Vastuullinen kalastus tarkoittaa sitä, ettei pyydetä yli sen mitä kalakanta kestää eikä yli sen mitä tarvitsee. Kalastusvälineet desinfioidaan vesistöstä toiseen siirryttäessä, jolloin kaloja tappavat loiset eivät leviä. Huomioi myös muut vedessä käytettävät välineet: sup-laudat, kajakit, kanootit ja niin edelleen.  Eli Tenojoella käytettävät muualta tuodut kalastusvälineet tulee desinfioida ja huolehtia, että muissa vesistöissä käytetyt veneet ja kajakit ja muut välineet ovat kuivia Tenojoelle lähdettäessä.

Väkäsettömät koukut helpottavat kalan irroittamista. Useampikoukkuisten uistinten tapauksessa kalan vapautus ei enää irroituksen jälkeen ole järkevää, koska irrottaminen useammasta syvälle juuttuneesta koukusta on vahingoittanut kalaa jo liikaa.

Vaikka väkäset tartuttavat kalan paremmin, niin valitettavasti väkäset tarttuvat joskus omaan tai kaverin niskaan. Myös tällöin toivoisi koukun olevan väkäsetöntä mallia. 

Verkkokalastajan on hyvä miettiä käyttämiensä verkkojen silmäkokoa. Jos saaliiksi tulee vain sinttejä tai uhanalaisia kaloja, niin kannattaa silmäkokoa muuttaa. Verkkoja olisi hyvä käydä kokemassa sitä useammin mitä korkeammaksi veden lämpötilat nousevat. 

Yli 21 asteisessa vedessä ei tulisi kalastaa, sillä kalat eivät selviä ilma-altistuksesta. Lohikaloille jo minuutti poissa vedestä on tappava. Vapautettava kala on saatava mahdollisimman nopeasti takaisin veteen. Vastuullisella kalastuksella on myös kalakantojenhoidollinen näkökulma: kalakantojen elinvoimaisuus säilyy, kun kalastetaan vastuullisesti ja esimerkiksi lohenpoikasia syövien kalojen kalastamisella turvataan lohikannan hyvinvointia.

Useat Utsjoen alueen ravintolat tarjoavat paikallisia kaloja. Tämä riippuu kuitenkin aina saaliista, joten kalatarjonnasta kannattaa aina kysyä suoraan ravintolalta.

 

Kalastus tunturialueilla

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä (pl. erityisalueet, joissa myös näihin tarvitsee luvan) varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Kalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574

Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Kalastusluvat sekä valtion kalastonhoitomaksun voi ostaa netistä.

Pysäytä gyrodactylus salaris -lohiloinen

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila ovat erinomaisia. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia ja ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. 

Kalastusvälineiden desinfiointipalveluita on saatavilla Utsjoen kirkonkylällä, Karigasniemessä ja Nuorgamissa.

 

Anna palautetta