Utsjoen vastuullisen matkailun visio - Explore Utsjoki

Eiköhän nautita Utsjoen mahtavista maisemista vastuullisesti! Utsjoen vastuullisen matkailun visioon sitoutuneet matkailuyrittäjät jakavat näkemyksen siitä, miten ja mihin suuntaan Utsjoella tapahtuvaa matkailua halutaan kehittää nyt ja tulevaisuudessa. Vision päämääränä on vahvistaa ja edistää Utsjoella tapahtuvan matkailun vähähiilisyyttä, turvallisuutta ja vastuullisuutta.

Utsjoen vastuullisen matkailun vision tavoitteena on erityisesti huomioida ja varmistaa saamelaiskulttuurin ja sukupolvien mittaisen paikallisen elämäntavan säilyminen. Tätä edistetään jakamalla matkailijoille tietoa asiasta, jolloin sekä matkailijat, että yrittäjät ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen.

Mitä tämä Utsjoen vastuullisen matkailun visio sitten tarkoittaa käytännössä? No, vision tavoitteet ja päämäärät voi jaotella karkeasti kolmeen osaan: 

    • Vision allekirjoittaneet matkailuyrittäjät sitoutuvat edistämään vastuullista ja vähähiilistä toimintaa matkailupalveluissaan. Tämä voi näkyä toiminnassa monella tavalla esimerkiksi tarjottavissa aktiviteeteissa tai yrittäjän tavarahankinnoissa.
    • Saamelaiskulttuurin ja Utsjoen kolmen kylän aidon kulttuurin säilyttäminen ja esiin tuominen 
    • Arktisen luonnon turvallinen ja vastuullinen kokeminen. 

Nämä kolme osiota ovat  keskenään yhtä tärkeitä ja muodostavat kokonaisuuden, johon suuntaan vision allekirjoittaneet matkailuyrittäjät haluavat Utsjoen matkailua kehittää. Käydään seuraavissa kappaleissa tarkemmin läpi näitä osa-alueita.

Läpinäkyvyys ja avoimuus kaikessa matkailutoiminnassa

Yhä useammat matkailijat ovat kiinnostuneita siitä, mitä konkreettisia toimia matkailun vastuullisuuden kehittämiseen voi tehdä. Vision allekirjoittaneet matkailuyrittäjät vastaavat tähän sitoutumalla tuomaan esiin toimintansa vastuullisuuden ja vähähiilisyyden läpinäkyvästija avoimesti. Esimerkiksi myynnissä olevat matkailutuotteet ja -palvelut tuotetaan vastuullisesti ja kestävästi.

Kylätalo Sáivu - Karigasniemi - Explore Utsjoki

Utsjoen henki: matkailija kokee Utsjoen kolme kylää ja saamelaiskulttuurin aidosti

Tiesithän, että Utsjoki koostuu kolmesta kylästä: Utsjoesta, Karigasniemestä ja Nuorgamista. Kannattaa ehdottomasti vierailla niissä kaikissa, sillä jokaisella on omanlaista tarjottavanaan matkailijalle. Matkailu on myös kaikille kolmelle kylälle tärkeä työllistäjä. 

Samalla kylät ovat myös ihmisten kotipaikkoja, niinpä Utsjoen vastuullisen matkailun visioon kuuluukin, että matkailijat ymmärtävät jokaisen ihmisen tarpeen omaan rauhaan ja arjen sujuvuuteen. Eli matkailijat eivät häiritse paikallisten ihmisten arkea. Näin pystymme myös säilyttämään Utsjoen aidon hengen. Vision tavoitteena on, että Utsjoelle tuleva matkailija ymmärtää ja saa tietoa, millaista on nykyaikainen porotalous ja saamelaisuus.

Utsjoki - Saami Village

Utsjoella kaikki voivat kokea arktisen luonnon ja villin erämaan vastuullisesti ja turvallisesti

“Explore Without a Trace – Jälkiä jättämättä”: Utsjoella nautitaan luonnosta ja koetaan elämyksiä jälkiä jättämättä. Tämä mahdollistetaan muun muassa helppokulkuisilla lähireiteillä ja merkityillä reiteillä erämaakohteisiin. Utsjoella vierailevat matkailijat ovat tietoisia vastuullisuudesta ja haluavat toimia paikallista luontoa ja kulttuuria kunnioittaen. Matkailijoiden informointi on tärkeässä roolissa: matkailijoille tiedotetaan aktiivisesti vastuullisista tavoista kokea Utsjoki.

Päiväretkiä tunturiluontoon - Explore Utsjoki

 

Nämä vastuullisuussivut on toteutettu osana Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanketta. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n, Lapin liiton ja Utsjoen kunnan tukema projekti, jonka tavoitteena on mm. tehdä Utsjoesta entistä vastuullisempi matkakohde sekä ohjata matkailijoita matkailemaan vastuullisesti. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

 Vastuullisuus - Explore Utsjoki 8Vastuullisuus - Explore Utsjoki 7Vastuullisuus - Explore Utsjoki 6