Vastuullinen poronhoito

Poronhoito on Utsjoella tärkeä elinkeino. Poroja onkin Utsjoella melkein kymmenen kertaa enemmän kuin ihmisiä. Nykyisen kaltainen poronhoito on saanut alkunsa keskiajan loppupuolella saamelaisten alettua paimentaa poroja. Poronhoito on perinteinen elinkeino, johon liittyy vahva saamelainen ja pohjoissuomalainen kulttuuriperintö. Poronhoitotaidot siirtyvät sukupolvelta toiselle. (paliskunnat.fi) 

Poronhoitotavoissa on alueellisia eroja myös Suomen rajojen sisällä. Utsjoen alueella toimii kaksi paliskuntaa, Kaldoaivin ja Paistunturin paliskunnat. Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeessa kartoitettiin poronhoidon vastuullisia toimintatapoja Utsjoen kahdessa paliskunnassa. Esiin nousi esimerkiksi seuraavanlaisia käytänteitä:

  • Porojen kokoamisessa poroerotuksia varten hyödynnetään droneja työn tehostamiseksi sekä luonnossa liikkumisen vähentämiseksi.
  • Porojen ruokinnassa käytettävää talvirehua ostetaan mahdollisuuksien mukaan paikallisesti
  • Porot saavat toteuttaa Utsjoen alueella pitkälti luontaista laidunkiertoaan, sillä alueilla ei ole esimerkiksi väliaitoja. Tämä edistää porojen hyvinvointia ja lisäksi helpottaa myös muiden luonnossa samoilijoiden liikkumista maastossa. 
  • Porojen teurastus tapahtuu osin paikallisesti ja poronlihaa myydään paljon paikallisille jatkojalostajille, mikä lyhentää kuljetusetäisyyksiä ja tukee paikallistaloutta.
  • Poronhoitokulttuurin ylläpitämistä edistetään paikallisten koulujen kanssa mm. siten, että koululaiset voivat kartuttaa luokkaretkirahastoaan poronhoitoon liittyvillä töillä. Lisäksi Skalluvaaran erotuskoulu on ainoa laatuaan Suomessa: lapsilla on tavallista koulua ja lisäksi osallistutaan porotöihin.

Poroelinkeino ja porojen hyvinvoinnista huolehtiminen ovat syvällä paikallisessa kulttuurissamme ja elämäntavassamme. Annathan porojen kulkea rauhassa sillä ne laiduntavat luonnossa meillä Utsjoella ympäri vuoden. Antamalla etäisyyttä mahdollistat poron luontaisen laidunkierron ja tokan yhdessä pysymisen, jotka edistävät vähähiilisyyttä sekä suojaavat poroja myös mahdollisilta petovahingoilta.

Poroerotustapahtuman seuraaminen on hieno kokemus, mutta se on myös tarkkaa puuhaa ja tärkeä poronhoidollinen tapahtuma. Menethän poroerotustapahtumaan vain paliskunnan isännän luvalla. 

Tietoa siitä, kuinka voit huomioida porot liikkuessasi luonnossa ja liikenteessä löydät täältä

Vastuullisuus poronhoidossa - Explore Utsjoki 1

Nämä vastuullisuussivut on toteutettu osana Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanketta. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n, Lapin liiton ja Utsjoen kunnan tukema projekti, jonka tavoitteena on mm. tehdä Utsjoesta entistä vastuullisempi matkakohde sekä ohjata matkailijoita matkailemaan vastuullisesti. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

 Vastuullisuus - Explore Utsjoki 8Vastuullisuus - Explore Utsjoki 7Vastuullisuus - Explore Utsjoki 6