Näe & koe

MUSEAGEAIDNU / MUSEOTIE

MUSEAGEAIDNU / MUSEOTIE

Tenojoki (Deatnnu) on kuuluisa lohestaan, mutta se on myös ikivanha kulkureitti, jota käytettiin hallinto- ja kauppatienä jo 1500-luvulla. Alaköngäs (VUOLLEGEAVŊŊIS) on upea, kuohuva koskialue, joka on erityisen suosittu lohenkalastajien keskuudessa. Pohjois-Lapissa joet olivat tärkeitä kulkuväyliä, mutta Alakönkäästä ei päässyt läpi veneellä, joten koski kierrettiin rantaa pitkin. Veneenvetotiestä muodostui vähitellen tientapainen, joka vuonna 1928 luokiteltiin maantieksi ja liitettiin Suomen tieverkkoon, vaikka se oli muusta tieverkosta täysin irrallinen Tenon rannasta alkava ja sinne päättyvä tienpätkä. Tämä koskenkiertoreitti on nykyisin museotie.

Kalastus on tärkeä osa paikallista kulttuuria. Alaköngäs on merkittävin ja tunnetuin Tenon ja Utsjoen saamelaisten perinteisistä kalastuspaikosta. On tärkeää antaa paikallisten kalastaa rauhassa ja huomioida mahdolliset kalastuskiellot ja -rajoitukset. Alue on osa arvokasta, saamelaista kulttuuriympäristöä, jonne ei tulisi jättää jälkiä. Alueella on myös muinaisjäännöksiä, joita ei saa vahingoittaa. Alakönkään kohdalla rantatörmällä on leiriytyminen kielletty. Alue on yksityisen omistama.

Museotie ja Alaköngäs Suomen puolelta ovat saavutettavissa vain kesällä. Museotien Utsjoen puoleisessa päässä on hyvät pysäköintialueet ja matkailupalveluita mm. karavaanareille. Pysäköintipaikka löytyy Nivajoki Campingin kohdalta (koordinaateista N70°04’12.4″, E27°36’06.3″). Nivajoen kohdalla on myös veneenlaskupaikka. Paras paikka Alakönkään koskiosuuden katseluun on kuitenkin Norjan puolella, E6-tien varressa sijaitseva levike (koordinaatit: N70°04’25.9″, E27°42’33.3″), josta on upeat maisemat koskelle. Tenon kuohuja voi myös ihailla Boratbokcássa levikkeiltä käsin. Tenon jokitörmä on äkkijyrkkä ja vaarallinen kaikkina vuodenaikoina. Noudata siksi erityistä varovaisuutta liikkuessasi jokitörmän läheisyydessä. Törmän reunalla on putoamisen lisäksi vaarana törmän sortuminen. Alaköngäs ei ole laskettavissa veneellä, kanootilla eikä muulla välineellä.

Sijainti

Alakönkääntie
Utsjoki

Anna palautetta