Tekemistä

Metsästys

Pienriistaa lähituntureilta

Metsästys tunturialueilla

Utsjoki tarjoaa unohtumattomia metsästyselämyksiä upeine maisemineen puuttomilla tunturialueilla.

Utsjoen alue kuuluu kahteen lupa-alueeseen: 1602 Paistunturi ja 1603 Kaldoaivi. Alueille myydään vuorokausittain rajattu määrä pienriistalupia, joilla ulkopaikkakuntalainenkin voi metsästää metsästysaikojen puitteissa riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Aluetta ympäröivät lähitunturit tarjoavat helposti tavoitettavia riekkomaita.

Poronhoito on alueella merkittävä elinkeino, joten ajavalla koiralla metsästäminen on myytävillä luvilla kielletty. Alueilla voi olla poronhoitotöistä johtuvia kausittain vaihtuvia rajoituksia.

Lupia myyvät muun muassa Metsähallituksen Ivalon palvelupiste ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida sekä Metsähallituksen erälupien verkkokauppa (www.eräluvat.fi).

Anna palautetta